Guvernul a definit munca subdeclarată și introduce amenda pentru întârzierea cu peste o lună a salariului.

A fost extins termenul de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere plătite, de la 60 de zile la 90 de zile.

Definirea muncii subdeclarate

OUG vizează în special așa-numita muncă la gri, fenomen intensificat în actualul context socio-economic, conform guvernanților.

Acest fenomen constă în:

  • disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract individual de muncă cu timp parțial
  • acordarea de către angajator a unui salariu mai mare decât cel evidențiat în documentele financiar-contabile, așa numitul ,,salariu în plic”. Suma fiscalizată este mai mică decât cea efectiv primită de către salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscal ci și afectarea salariatului în ceea ce privește drepturile aferente contribuțiilor sociale care sunt plătite la o bază de calcul inferioară celei reale.

Noutățile:

  • Astfel, la categoria actelor ce reprezintă muncă nedeclarată se înlocuiește prevederea “primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial”, cu“primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial”.
  • De asemenea, se introduce un nou articol, 15 indice 2, care prevede: “În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.”

Sancțiunile prevăzute pentru aceste fapte:

  • Primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.
  • Acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație.

Amendă pentru salariile întârziate

OUG introduce și amenda pentru întârzierea plății salariale, o problemă ce se rezolvă în prezent dificil, cel mai adesea prin acționarea în instanță a angajatorului.

Noua reglementare:

Încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o lună de la termenul de plata a salariului stabilit în contractul individual de muncă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare.

Related Posts

Translate »
#negociemimpreuna
Click aici