Implementarea proiectului privind crearea rețelei TUDO

RO: „Ne face plăcere să vă informăm că am încheiat etapa de implementare a proiectului privind crearea rețelei TUDO – ofițeri de digitalizare ai sindicatelor și am desfășurat sesiuni de formare pentru experți. Sesiunile de instruire au fost conduse de un expert extern de la OPZZ – domnul Dominik Owczarek.

Fiecare participant a participat la două sesiuni online de o zi și la o sesiune de formare de 3 zile, organizate în Malaga, Spania. Subiectele de formare au inclus activități la nivelul UE privind digitalizarea, implementarea acordului-cadru cu partenerii sociali europeni din perspectiva partenerilor sociali UE, orientări la nivelul UE și recomandări legate de măsurile care ar trebui să fie luate de sindicate pentru a stimula implementarea Acordul-cadru al partenerilor sociali europeni privind digitalizarea și alte documente conexe.

Au fost prezentate situații din țări partenere specifice: Polonia, Serbia, Slovenia, Spania, România, Ungaria, Malta, Italia, Turcia (studii de caz, probleme cu care se confruntă TUDO) și ne-am angajat într-o discuție comună menită să identifice soluții comune la problemele prezentate.”

EN: „We are pleased to inform you that we have completed the stage of implementing the project concerning the creation of the TUDO network – digitalization officers of trade unions, and we have conducted training sessions for experts. The training sessions were conducted by an external expert from OPZZ – Mr. Dominik Owczarek. Each participant attended two one-day online sessions and a 3-day training session held in Malaga, Spain. The training topics included EU-level work on digitalization, implementation of the European social partners framework agreement from the perspective of EU-social partners, EU-level guidelines and recommendations related to steps that should be taken by trade unions to foster the implementation of the European Social Partners Framework Agreement on Digitalization and other related documents. Situations in specific partner countries were presented: Poland, Serbia, Slovenia, Spain, Romania, Hungary, Malta, Italy, Turkey (case studies, problems faced by TUDOs), and we engaged in a joint discussion aimed at identifying common solutions to the presented problems.

Related Posts

Translate »
#negociemimpreuna
Click aici