Misiune

Proactivi, eficienti,

Misiune: Generam strategii si ne luptam astfel incat  sa putem  asigura respect si demnitate la locul de munca. Participam activ la imbunatatirea locurilor de munca si la cresterea standardelor de munca, pastrand in acelasi timp o securitate sociala solida.

La SIBCR credem in principiul sustinerii reciproce si al importantei evolutiei.

Ne place sa evoluam in spiritul unui sindicat contemporan, care stie sa valorizeze expertiza pe care doar experienta o poate oferi, dar foloseste mecanici si activitati moderne, pentru beneficiul membrilor sai. Credem in proactivitate si in eficienta, dar si in puterea pe care doar proiectele bine facute o pot avea.

Suntem activi, nu reactivi si avem convingerea ca un sindicat nu trebuie sa ”traiasca” doar in preajma negocierilor salariale, ci sa orchestreze proiecte expresive pe tot parcursul anului.

Obiective SIBCR:

 • participarea la elaborarea, definitivarea si aprobarea Regulamentului de ordine interioara si a Contractului colectiv de munca;
 • promovarea si apararea demnitatii, drepturilor si intereselor membrilor sai;
 • asigurarea desfasurarii activitatilor sociale;
 • solicita conducerii administrative si in acelasi timp colaboreaza cu aceasta in vederea imbunatatirii conditiilor de munca si de viata a membrilor sai;
 • organizarea de cursuri de formare profesionala;
 • organizarea si indrumarea manifestarilor cultural-artistice si sportive;
 • acordarea de sprijin material membrilor de sindicat in situatii deosebite.

Atributiile SIBCR:

 • Apără demnitatea, drepturile şi interesele economice, profesionale, materiale, sociale, civile şi culturale ale tuturor membrilor sindicatului liber şi ale familiilor acestora.
 • Asigură armonizarea activităţii instituţiei cu interesele membrilor SIBCR.
 • Militează  pentru salarii egale la munca egala, în condiţii de vechime şi studii egale, pentru toţi membrii.
 • Contribuie la consolidarea familiei şi la protejarea vieţii de familie.
 • Propagă solidaritatea, colegialitatea şi întrajutorarea în relaţiile dintre membrii SIBCR.
 • Contribuie la asigurarea condiţiilor de ridicare a pregătirii profesionale a tuturor membrilor săi, prin colaborarea cu conducerea Băncii Comerciale Române.
 • Sprijină şi stimulează iniţiativa creatoare a salariaţilor, spiritul novator şi promovarea salariaţilor pe criterii de competenţă profesională şi integritate morală.
 • Acţionează pentru respectarea dispoziţiilor legale referitoare la: încadrarea şi promovarea în muncă, nivelul salariului şi pregătirea profesională, protecţia muncii, asigurări sociale, facilitarea obţinerii de locuinţe, funcţionarea bufetelor, obţinerea de credite în condiţii avantajoase pentru salariaţii băncii.
 • Acţionează pentru respectarea dispoziţiilor legale privind desfasurarea contractului de muncă şi repunerea în drepturile legale în caz de anulare a deciziei de desfacere a contractului individual de muncă al membrilor săi.

 

Translate »
#negociemimpreuna
Click aici